Fotográfia BA

Fotográfia BA

Utolsó frissítés: 2021 december 06.

 

Az alapképzési szak megnevezése: fotográfia (Photography)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: fotográfus tervező
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Photographer

Képzési terület: művészet
A képzési idő félévekben: 6 félév


Rólunk


A RIPPL Fotográfia alapképzési szakon olyan szakembereket képzünk, akik az itt megszerzett tudás birtokában a kortárs képalkotási módszerek megismerésén át munkájukkal hatékony szerepet töltenek be a vizuális kultúra társadalmi kiteljesítésében. Képzésünk hangsúlyozottan felvállalja a fotográfiának az alkalmazott művészeti oldalát is, nem feledve hallgatóink autonóm alkotói fotóhasználatának inspiratív módon történő segítését. A képzés során lehetőséget biztosítunk a különböző szak- és tudományterületeken szerzett ismeretek és tapasztalatok integrációjára, mely magába foglalja akár a fotográfia határterületeiben való kísérletezés lehetőségét is.
Oktatási programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a fotográfia történetének, illetve közelmúltjának a megismerésére, a gyakorlati oktatásban hagyományos kémiai alapú labort is működtetünk a korszerű digitális infrastruktúra mellett. Képzésünk szakmai programjai hallgatóink nyitottságát, sokoldalúságát és szakmai tudatosságát fejlesztik, amelyet oktatóink szakmai sokszínűsége is biztosít. Az itt végzett fotográfusok magabiztosan léphetnek ki a munka világába, illetve felkészültek tanulmányaik hazai vagy külföldi mesterképzésen való folytatására.


Felvételizőknek

A fényképezés a mindennapi cselekvés része. Gondoltál már arra, hogy a fotózás 
több, mint hétköznapi tevékenység, hogy a fénykép képes összetett üzenetek, személyes narratívák megfogalmazására, a világban zajló folyamatok leírására, megértésére? Ha nyitott szemmel jársz a világban, szeretnél a kortárs képalkotási módszerek megismerésével hatékony szerepet betölteni a vizuális kultúra alakításában, ha van mondanivalód és szeretnél egy befogadó szellemi alkotóközösség tagja lenni, köztünk a helyed.


Szakfelelős: 
Károly Sándor Áron DLA, fotográfus, egyetemi docens

Tanáraink: 
Baki Péter PhD, fotótörténész, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
Benkő Sándor, fotóművész, művésztanár
Gyenis Tibor, Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, egyetemi adjunktus
Máté Balázs, fotográfus, művésztanár
Pál Gyöngyi PhD, fotótörténész, fotóesztéta, egyetemi adjunktus
Pecsics Mária DLA, Balogh Rudolf - díjas fotóművész, tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens

Fotográfia BA kép

Utolsó frissítés: 2021 december 06.

 

Fotográfia
    Photo credit: Piedl András