Mozgóképkultúra és médiaismeret BA

Mozgóképkultúra és médiaismeret BA

Utolsó frissítés: 2023 március 07.


 

Az alapképzési szak megnevezése: mozgóképkultúra és médiaismeret (Film and Media Studies) 
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakember 
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Film and Media Specialist

Választható specializációk: operatőr, filmrendező, dokumentumfilm
Képzési terület: művészetközvetítés
A képzési idő félévekben: 6 félév 


Rólunk

A RIPPL mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. A frissen formálódó és dinamikusan fejlődő képzés programja alapvetően a mozgókép-készítésre fókuszál. A stúdiumok célja a mozgókép gazdagodó gyakorlatainak megismertetése a hallgatókkal, akik az elsajátított technikai és elméleti tudás birtokában képesek a mozgóképkultúrát alakítani, fejleszteni. 
Hallgatóink a film és médiaelméleti alapozás mellett megismerkednek a műfajokkal és a filmnyelv sajátosságaival. A gyakorlati képzésünk a forgatókönyv és storyboard készítés segítségével vezet be a dramaturgia és a gyártás ismeretébe. A hallgatóink csapatmunkák, illetve egyénileg készített rövidfilmes munkák révén képesek az operatőri ismereteket, a vágás sajátosságait, illetve a hangosítás és utómunkák folyamatát az adott feladathoz igazítani. 
A szakunkon kiemelt hangsúlyt kap a társadalmi folyamatok, élettörténetek, közösségi jelenségek iránt érzékeny, azt módszeres kérdésfeltevéssel feltáró dokumentumfilm irányába mutató munka. Az itt végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására hazai vagy külföldi intézményekben. 


Felvételizőknek

Mozgóképes BA szakunkra azokat várjuk, akiket érdekel a filmrendezés és a filmvágás, az operatőri ismeretek, a multimédia, vagy az animáció. A szakot a gyakorlatorientáltság, a szakmailag elismert oktatók, a kiállító- és gyakorlóhelyekkel való szoros kapcsolatok, valamint az állandó workshopok jellemzik. Az utóbbiakat a hallagatóink filmfesztiválokon elért sikerei és vizsgamunkái igazolják, amelyeket a felvételi stúdiónkban és a multimédia laborjainkban hoznak létre. A képzésben a mozgóképes gyakorlatok mellett filmtörténetet és -elméletet, médiaelméletet, 3D-s  tervezést és multimédiát tanítunk. Lehetőséget biztosítunk a specializációra, dokumentumfilm, filmrendező és operatőr vonalon. A végzőseinknek lehetőségük van a magyar vagy külföldi intézmények MA programjain a továbbtanulásra, valamint a filmgyártásban, animációs, televíziós és reklámstúdiókban és színházakban való elhelyezkedésre.


Szakfelelős: Kiss Gábor Zoltán PhD, médiakutató, egyetemi docens

Tanáraink:
Csoma Sándor, Sára Sándor-díjas filmrendező, művésztanár
Doboviczki Attila PhD, médiakutató, óraadó
Gyenes Zsolt DLA, habil., médiaművész, egyetemi docens
Rumann Gábor, filmrendező, művésztanár
Varga István PhD, újságíró, egyetemi adjunktus

ENGLISH SITE: https://arts.uni-mate.hu/film-and-media-studies 
FACEBOOK OLDAL: https://www.facebook.com/RIPPLmozgokep 
YOUTUBE CSATORNA: https://www.youtube.com/@ripplmozgo