Képi ábrázolás BA

Képi ábrázolás BA

Utolsó frissítés: 2023 december 04.


 

Az alapképzési szak megnevezése: képi ábrázolás (Visual Representation) 
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: alapszakos festő/grafikus 
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Visual Representation Artist 

Képzési terület: művészetközvetítés
A képzési idő félévekben: 6 félév

RIPPL VIZUÁLIS facebook oldal << aktuális információk!


Rólunk


A RIPPL Képi ábrázolás alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képalkotás terén és otthonosan mozognak a medialitás világában is. A főként gyakorlatorientált képzésünk tantervében hangsúlyosak a rajzi, grafikai, festészeti, valamint a digitális képalkotási, tervezési feladatok, amelyek hátterét professzionálisan felszerelt szakműhelyek, műtermek biztosítják. Mindemellett folyamatos a kortárs művészeti trendek és folyamatok integrálása a képzésbe, amelyet oktatóink felkészültsége és szakmai sokszínűsége biztosít.    
A képzésünk során a hallgatók olyan képességre tesznek szert, amely a vizuális kultúra tekintetében egy kreatív szemléletû alkotói - befogadói magatartást eredményez. A nálunk végzett hallgatók szemléletmódja biztos alapot nyújt a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás alkalmazott és mûvészeti megnyilvánulásait is. A hallgatóink alkalmasak a vizuális nyelvben rejlõ kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történõ felhasználására, felkészültségük alapján kellő mélységû elméleti és gyakorlati ismerettel, valamint alkotói készséggel rendelkeznek az önálló szakmai munkához, a kreatívipari szektorban való elhelyezkedéshez, vagy továbbtanuláshoz akár hazai vagy külföldi intézmények mesterképzéseiben.  


Felvételizőknek

Azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a klasszikus művészet technikai háttere, az anyagokkal, különféle eljárásokkal folytatott intenzív műtermi munka. A látás, a térábrázolás fejlesztése, a grafikai gépek kezelése nálunk nem a hagyományőrzést szolgálja, hanem eszközként szolgál a mai világot megragadó, komplex és markáns vizuális nyelv kidolgozására. Az eredmény érdekében a rajzi, kompozicionális alapozás a Bauhaus oktatási hagyományaira és a vizualitást konstruktív nyelvként felfogó oktatási módszereire épül. A digitális képalkotással foglalkozó kurzusok technológiai és tervezési feladatokat ölelnek fel a kortárs képzőművészeti tendenciákkal összhangban. Mindezeket kiegészítik az egyéni, vagy csapatmunkában végzett innovatív feladatok, különböző szakokon átívelő projektek, a professzionális kapcsolatokat kiépítő szakmai gyakorlat, illetve kiállítások rendezése, létrehozása.
 
 
Szakfelelős: Mátis Rita DLA, festőművész, egyetemi docens
 
Tanáraink: 
Ficzek Ferenc DLA, festőművész, egyetemi docens
Germán Fatime, művésztanár
Gyenes Zsolt DLA, habil., médiaművész, egyetemi docens
Krajnik Szabolcs tanársegéd
Lieber Erzsébet DLA, képzőművész, egyetemi docens
Leitner Barna festőművész, tanársegéd
Szabó Zsófia PhD, művészettörténész, egyetemi docens
Szlama Norbert alkalmazott grafikus, tanársegéd, DLA hallgató