Fotográfia MA

Fotográfia MA

Utolsó frissítés: 2021 november 30.

 

A mesterképzési szak megnevezése: fotográfia (Photography)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles fotográfus tervező művész 
szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Photographer
Képzési terület: művészet
A képzési idő félévekben: 4 félév

Az Egyetemen folyó mesterképzés célja egy olyan interaktív alkotói műhely megteremtése, amely segítséget nyújt az egyéni alkotói ambíciók megvalósításához. A szemléleti képzés mellett fontosnak tartjuk az alkotói személyiség fejlesztését és egyfajta kritikus szemlélet megőrzését a média alkalmazásának terén. Úgy gondoljuk, hogy a fotográfia a környezetünk változásainak egyik legérzékenyebb szenzora, amely a legösszetettebb módon reflektál a körülöttünk lévő változásokra technikai, technológiai, kulturális, szociális és alkotói szempontok alapján. Ez az alapja minden vizuális, mediális alkalmazott és autonóm kifejezési formának. A vizualitás jövőjét ma már a nagy kiszolgáló rendszerek fejlődésén keresztül közelíthetjük meg leginkább. Az információs társadalom infrastruktúrája körbeölel és a mi nagy kérdésünk, hogyan kapcsolódhatunk be ebbe a mechanizmusba, egy olyan kiszélesedett társadalmi és művészeti vérkeringésbe, ahol tudásunk másokéval összeadódva új értékeket hozhat létre. Ezért hallgatóink nem csupán képalkotói problémaként kezelik a különböző fotográfiai műfajokat és médiafelületeket, hanem kommunikációs és információs struktúrában is gondolkodnak. Mára az egyéni lehetőségek és a megismerés útjai megsokszorozódtak. A fotográfia széles sávon mozog és nagy területet jár be. Ebben a sajátságosan fotográfiai alapokra épülő interdiszciplináris jellegű alkotói műhelyben markánsan megmutatkozik, hogy hallgatóink a médiumok rendszerében gondolkodnak és a fotográfiát eszköznek tekintik az önkifejezéshez.

Szakfelelős: 
Szatmári Gergely DLA habil., Balogh Rudolf - díjas fotográfus, egyetemi docens

Tanáraink: 
Baki Péter PhD, fotótörténész, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
Benkő Sándor fotóművész, művésztanár
Máté Balázs fotográfus, művésztanár
Ősz Gábor képzőművész, óraadó
Pál Gyöngyi PhD, fotótörténész, fotóesztéta, egyetemi adjunktus
Pecsics Mária DLA, Balogh Rudolf - díjas fotóművész, tanszékvezető, egyetemi adjunktus
 

Fotográfia MA kép

Utolsó frissítés: 2021 december 11.