Média design BA

Média design BA

Utolsó frissítés: 2022 október 21.


 

Az alapképzési szak megnevezése: média design (Media Design)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: média designer
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Media Designer

Képzési terület: művészet
A képzési idő félévekben: 6 félév


Rólunk

A RIPPL Média design alapképzés célja olyan komplex szakmai ismeretek birtokában lévő kreatív szakemberek képzése, akik a tanulmányaik elvégzése után audiovizuális tervezőkként alkalmasak olyan új művészeti alkotások, termékek, installációk, szolgáltatások, alkalmazások megtervezésére, illetve megvalósítására, amelyek a környezetünkben felbukkanó, változó társadalmi és egyéni igényeket elégítenek ki. E szakemberek jellemzője a multi- és interdiszciplináris gondolkodásra való képesség, magabiztosan kezelik a ma hozzáférhető új technológiákat, élnek az eszközhasználat variabilitásának lehetőségével és kreatívak az eszközök egymást átfedő alkalmazásakor.
A képzési programunkban szerepet kapnak a különböző szakterületeken alkalmazott tervezői feladatokat célzó ismeretek és tartalmak, miközben az autonóm területeket is képviseljük. A média design tervezési feladatok olyan szakmai területeket fednek le, mint az online platformok tervezése, az intermediális és interaktív installációk és felületek létrehozása, az objektív alapú képalkotási folyamatok elsajátítása, vagy a multimédia tervezés. Az itt végzettek kellő mennyiségű ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására hazai vagy külföldi intézményekben. 


Felvételizőknek

3D modellezés. Interakció. Médiaművészet. Game design. Médiakommunikáció. Új média. Ismerős szavak? És érdekel, hol lehetne mindezeket jobban megismerni és a gyakorlatban elsajátítani? Ha igen, jó helyen jársz: a Média design BA szakon többek között ezen szakterületek fortélyait ismerheted meg.
A szak oktatási célja olyan kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése, akik a képzés elvégzése után alkalmasak a médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, a hálózati- és interaktív média területein elhelyezkedni. A képzés alatt fejlesztheted kreativitásod, csiszolhatod művészeti és kritikai szemléleted, megtanulhatod, hogyan gondolkozz projektben és elsajátíthatod, miként valósítsd meg az ötleteid a kortárs médiumok és technikai megoldások használatával.

Szakfelelős: Szigethy Anna DLA, habil., képzőművész, egyetemi docens

Tanáraink:
Doboviczki Attila PhD, médiakutató, óraadó
Gyenes Zsolt DLA habil., médiaművész, egyetemi docens
Gyenis Tibor, Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, egyetemi adjunktus
Kiss Gábor Zoltán PhD, médiakutató, egyetemi docens
Pecsics Mária DLA, Balogh Rudolf - díjas fotóművész, tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
Szalay Miklós DLA, médiaművész, egyetemi docens
Szigethy Anna DLA, habil., képzőművész, egyetemi docens