Kézműves tárgykultúra BA

Kézműves tárgykultúra BA

Utolsó frissítés: 2022 október 21.

 

Art–design specializáció 


Az alapképzési szak megnevezése: kézműves tárgykultúra (Craftsmanship)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: kézműves tárgykultúra szakember
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Craftsman Artist

Képzési terület: művészetközvetítés
A képzési idő félévekben: 6 félév


Rólunk

 
A RIPPL Kézműves tárgykultúra Art-design specializációja a képzőművészet irányából közelít a design felé, amelynek nem a hagyományos szempontjai az elsődlegesek. Különlegességét a két szakterület párosításából adódó egyedisége adja. Nevezhetjük “alkalmazott képzőművészetnek”, mert a képzőművészeti szemléletet alkalmazza a design-ban egyedi vagy kisszériás tárgyak elkészítése során.  

A képzésünk főbb jellemzői a műhelymunka, az egyéni és csoportos projektek, a szabadabb témaválasztás, a megvalósíthatóság. Oktatási programunk alapismereteket nyújt anyagismereti, technikai, technológiai  téren, nagy hangsúlyt fektetve a tapasztalati tudásra, annak projektfeladatokban történő kamatoztatására és végül ezek prezentációjára, lehetővé teszi, hogy a hallgatók tisztában legyenek a fontosabb tervezési folyamatok hátterével, megismerjék és tudják használni a különböző információszerzési felületeket. A tervezett tananyag biztosítja az új médiumok alkalmazásához szükséges ismereteket és technikákat, amelyek segítségével a hallgatóink megfelelően tudnak viszonyulni a kortárs esztétikai és gyakorlati követelményekhez. 

A képzésünk célja olyan tárgyalkotásban jártas kézműves szakembereket képezni, akik tisztában vannak az aktuális társadalmi igényekkel, trendekkel. Megértik a design társadalmi, kulturális, szociális és ökológiai vonatkozásait és képesek egyedi, nem konvencionális, kisszériás termékeket megtervezni és létrehozni. Az itt végzettek kellő mennyiségű ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására hazai vagy külföldi intézményekben. 
 

Felvételizőknek

Mit tanulhatsz ezen a képzésen, mi a képzés célja?
A funkcionális tárgytervezés e képzésben nem a sorozatgyártás igényeit szolgálja ki, hanem az egyedi feladatokat komplexen megközelítő tervezésben tesz jártassá. Például utcabútorok 3D-s tervezésekor fontos szerepet a kap a környezettudatosság, a fenntarthatóság, a szociális közeg figyelembevétele. Képzésünk korszerűsége abban áll, hogy a kézműves tárgyalkotó hagyományokat újraértelmezzük a digitális technika és a kortárs tárgyalkotó eljárások segítségével valamint beépítjük a design társadalmi ökológiai és kulturális vonatkozásait egyéni és csoportos projektjeinkbe. 

Szakfelelős: Szalay Miklós docens, médiaművész

Tanáraink:  
Balvin Nándor DLA, formatervező művész, óraadó
Gimesi Judit DLA, textilművész, egyetemi adjunktus
Ficzek Ferenc DLA, festőművész, egyetemi docens
Sörös Rita DLA, szobrászművész, egyetemi adjunktus
Szabó Zsófia Phd, művészettörténész, egyetemi docens
Szalay Miklós DLA, tervezőgrafikus, egyetemi docens
Szőcs Éva Andrea DLA, Ferenczy Noémi-díjas képzőművész, keramikusművész, tanszékvezető, egyetemi docens